FAQ

LÖPBAND

Var kan jag lära mig mer om programmen på mitt löpband?

Se bruksanvisningen för en fullständig beskrivning av de program som finns på maskinen.

Vilket rutinunderhåll ska jag utföra på mitt löpband?

Efter varje användning, rengör och inspektera, följ dessa steg:

 • Stäng av löpbandet med strömbrytaren och dra sedan ur nätsladden vid vägguttaget.
 • Torka av löpbandet, däcket, motorkåpan och konsolhöljet med en fuktig trasa. Använd aldrig lösningsmedel, eftersom de kan skada löpbandet.
 • Kontrollera nätsladden. Om nätsladden är skadad, kontakta Casall Servicesupport
 • Se till att nätsladden inte är under löpbandet eller i något annat område där den kan fastna eller kapas.
 • Kontrollera spänningen och inriktningen på löpbandet. Se till att löpbandsbältet inte skadar några andra komponenter på löpbandet genom att vara feljusterad.

Hur rengör jag mitt löpband veckovis?

Varje vecka, följ dessa steg:

 • Stäng av löpbandet med strömbrytaren. Dra sedan ur nätsladden vid vägguttaget.
 • Vik löpbandet i upprätt läge, se till att låslåset är säkert (om det är en vikningsenhet).
 • Flytta löpbandet till en avlägsen plats.
 • Torka eller dammsug eventuella dammpartiklar eller andra föremål som kan ha samlats under löpbandet.
 • Återgå löpbandet till föregående position.

Hur rengör jag mitt löpband månadsvis?

Månadsvis:

 • Stäng av löpbandet med strömbrytaren.
 • Dra sedan ur nätsladden vid vägguttaget.
 • Kontrollera alla monteringsbultar på maskinen för korrekt täthet.
 • Stäng av löpbandet och vänta 60 sekunder.
 • Ta bort motorlocket. Vänta tills alla skärmar stängs av.
 • Rengör motor-och underredet för att eliminera eventuella ludd-eller dammpartiklar som kan ha ackumulerats. Underlåtenhet att göra detta kan leda till för tidigt fel på viktiga elektriska komponenter.
 • Dammsug och torka av bältet med en fuktig trasa.
 • Dammsug alla svartvita partiklar som kan samlas runt enheten. Dessa partiklar kan ackumuleras från normal löpbandsanvändning.

Klicka på länken nedan för att ladda ner en PDF med instruktioner

https://images.jhtassets.com/82fb99aa72db6ba4874c17d022460ef0969b4598/